Primăria Comunei Mociu

Cluj county

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICǍ
PRIMAR AL COMUNEI MOCIU:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30
VICEPRIMAR AL COMUNEI MOCIU:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

SECRETAR GENERAL UAT
Secretar general UAT:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri: 07:30-13:30

COMPARTIMENT STARE CIVILǍ
referent III:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri: 7:30-13:30

COMPARTIMENT BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE
Consilier I, gr. asistent:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri:07:30-13:30
Consilier I, gr. principal:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Consilier I, gr. principal:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICǍ LOCALǍ, CADASTRU ŞI AGRICULTURǍ ŞI ADMINISTRATIV
Consilier I, gr. superior:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30
Consilier asistent:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30
Referent agricol:
Luni-Joi:07:30-16:00; Vineri: 07:30-13:30
muncitor, IV/1:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30
guard II, IV1:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
referent III:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT CULTURǍ, BIBLIOTECǍ COMUNALǍ
referent IA:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri:07:30-13:30

COMPARTIMENT POLIŢIA LOCALǍ
poliţist local III, gr. superior:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30
poliţist local III, gr. asistent:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30
poliţist local III, gr. asistent:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri - 07:30-13:30

COMPARTIMENT CENTRU DE ZI TIP „AFTER SCHOOL”
asistent social:
Luni-Joi: 07:30-16:00; Vineri:07:30-13:30