Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

Comuna Mociu este formata din:

- 7 sate: Mociu, Criseni, Boteni, Ghirisu Roman, Chesau, Rosieni si Zorenii de Vale.

- 2 catune: Turmasi si Falca.