Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

 

1. cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți!

2. copie livret familie actualizat;

3. copie certificat de naștere al copilului;

4. copie cărți de identitate ale părinților;

5. copie certificat căsătorie părinți

6. declarație tip, dacă părinții nu sunt căsătoriți;

7. extras de cont bancar, original, semnat de bancă  - pe numele titularului de cerere – este opţional și se acceptă doar de la băncile afișate;

8. dosar plic.

 

În vederea soluționării cererilor cu privire la acordarea ALOCAȚIILOR DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUȚI ÎN STATELE MEMBRE UE.

Anexa completată cu datele privind activitatea profesională a părinților în țară și în străinătate și data revenirii în țară în cazul în care familia s-a mutat definitiv înapoi în România.
Acte de rezidență din străinătate și actele ce conțin numărul de identificare din statul străin în copie și original pentru părinți și copii / declarație notarială pentru fiecare părinte pentru cazul în care ambii sau unul dintre ei nu a locuit cu forme legale în străinătate și nu deține astfel de acte de rezidență.
Pentru cazul în care familia a revenit în România și niciunul dintre părinți nu mai desfășoară activității profesionale în străinătate – declarație notarială a ambilor părinți cu precizarea datei întoarcerii definitive în România a familiei, precum și data încetării activităților profesionale a ambilor părinți în străinătate.
Pentru cazul în care unul dintre părinți sau ambii părinți desfășoară activități profesionale în România – contractele de muncă sau adeverințe de la angajator cu precizarea datei angajării pentru fiecare dintre părinți ( în cazul succesiunii de contracte de muncă se vor atașa toate contractele / adeverințele doveditoare din perioada corespunzătoare dreptului la alocația de stat pentru copii ).
Pentru cazul în care ambii părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE sau cazul în care unul dintre părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE și celălalt părinte nu desfășoară activități profesionale nici în țară și nici în străinătate – documentul care atestă respingerea dreptului la alocația de stat pentru copil în statul străin și motivul respingerii ( potrivit articolului 11 din Regulamentul CE nr. 883/2001 regula de bază este că dreptul la prestații familiale se acordă în statul în care părinții desfășoară activități profesionale, ori se beneficiază de prestații de șomaj sau pensii – de aceea părinții ar trebui să solicite alocațiile din acest stat în primul rând și să se adreseze statului român în cazul respingerii dreptului lor în străinătate ).
Obs.: în cazul în care nu se atașează acest document se va aștepta răspunsul statului străin la formularul european E411 și dreptul va fi respins pentru cazul în care din formular va rezulta că familia are dreptul la prestații în străinătate dar nu a depus o cerere în vederea obținerii acestei prestații. În urma respingerii în statul străin, titularul cererii se poate adresa din nou statului român.

Pentru cazul în care familia a beneficiat de prestații asimilate alocației de stat pentru copii în străinătate, însă plățile au fost sistate întrucât dreptul la prestații a încetat – documentul care atestă încetarea dreptului la astfel de prestații familiale cu data sistării plăților menționată.
Pentru copiii de vârstă școlară, se atașează și adeverință școlară, ori dacă aceștia nu frecventează nici o formă de învățământ organizată conform legii în România, se completează și o declarație (tip) în acest sens.

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap și orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de alocație de stat, vă rugăm să prezentați la ghișeu și ORIGINALELE acestora!

FORMULARE
Cerere TIP - solicitare alocație de stat pentru copii

Declaratia celuilalt parinte cu privire la acordarea alocatiei de stat ( părinte necăsătorit)

Declaratie că minorul nu frecventează nici o forma de învatamant

Informaţii privind titularul cererii

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.