Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI  0-2 ANI

OUG NR.111/2010

 

CERERE TIP
ACTE  DE  IDENTITATE A  PARINTILOR (copie)
CERTIFICATELE  DE  NASTERE  A  COPIILOR (copie)
CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINȚI (copie)
LIVRETUL DE FAMILIE (copie – toate paginile scrise)
 ADEVERINŢE   ANGAJATOR  
         - Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca solicitantul a lucrat 12 luni successive in ultimele 24 luni, anterior datei nasterii copilului.

            - Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior nasterii copilului /Dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere  eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/din activitati agricole sau in alte situatii conf. Hotararii nr.52/2011 art. 6 alin 5 si alin 6.

            - Copie certificat unic de inregistrare ( CUI ), adeverinta de la Casa de Sanatate Publica daca au beneficiat sau nu de indemnizatie de maternitate ( concediul medical ).

CERERE ADRESATA ANGAJATORULUI, de intrare in concediul de creştere a copilului (copie, semnata, aprobata, nr.inregistrare/data)
DECIZIA angajatorului prin care se suspenda contractul de munca pe, perioada concediului pentru cresterea copilului (ORIGINAL)
Orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate (in cazul in care exista mai multe contracte individuale de munca in ultimele 24 luni se vor anexa deciziile de desfacere)
DOSAR PLIC
 EXTRAS DE CONT pe numele solicitantului in ORIGINAL cu stampila bancii ( pentru cei care solicita virarea banilor in cont)               
 

( ALPHA BANK; ATE BANK; BANCPOST; BANCA COMERCIALA ROMANA; BANCA TRANSILVANIA; RAIFFEISEN BANK; BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE; C.E.C BANK; BANCA CARPATICA; MILLENNIUM BANK; PIRAEUS BANK; PROCREDIT BANK; ROMANIAN INTERNATIONAL; UNICREDIT TIRIAC; VOLSBANK; M.K.B ROMEXTERRA; INTENSA SANPAOLO)

 

NOTA:  Pentru toate actele de identitate, certificate de nastere, livret de familie se vor prezentata Obilgatoriu si actele ORIGINALE pentru conformitate cu originalul de catre primarie.

FORMULARE
Cerere - pentru indemnizație creștere copil

Adeverință

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIA mamei ca nu este indreptatita la maternitate

DECLARAȚIA solicitantului că nu realizează venituri

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.