Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

SUPLIMENTULUI PENTRU AL DOILEA COPIL

OUG NR.111/2010

 

 

CERERE TIP
ACTE  DE  IDENTITATE A  PARINTILOR  (xerox)
CERTIFICATELE  DE  NASTERE  A  COPIILOR  (xerox)
LIVRETUL DE FAMILIE (xerox – toate paginile scrise
DECIZIA de admitere pentru acordarea drepturilor prevazute de O.U.G nr. 111/2010 reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului.
DOSAR PLIC
 EXTRAS DE CONT pe numele solicitantului in ORIGINAL cu stampila bancii ( pentru cei care solicita virarea banilor in cont)               
( ALPHA BANK; ATE BANK; BANCPOST; BANCA COMERCIALA ROMANA; BANCA TRANSILVANIA; RAIFFEISEN BANK; BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE; C.E.C BANK; BANCA CARPATICA; MILLENNIUM BANK; PIRAEUS BANK; PROCREDIT BANK; ROMANIAN INTERNATIONAL; UNICREDIT TIRIAC; VOLSBANK; M.K.B ROMEXTERRA; INTENSA SANPAOLO)

 

NOTA:  Pentru toate actele de identitate, certificate de nastere, livret de familie se vor prezentata Obilgatoriu si actele ORIGINALE pentru conformitate cu originalul de catre primarie.

FORMULARE
Cerere - pentru indemnizație creștere copil

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIE - referitoare la dovada  stagiului de cotizare

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.