Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

Nr.58/III/10.03.2017

ANUNŢ PUBLIC

 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică (r1) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI MOCIU, reprezentată de PRIMAR, cu sediul în localitatea Mociu, nr. 26, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra publicării proiectul de buget local iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Mociu .

  Persoanele interesate îl pot consulta personal la sediul Primăriei comunei Mociu în sala de şedinţe ale consiliului local şi pe pagina de interent www. primariamociu.ro. secţiunea TRANSPARENTA DECIZIONALA.

  Cetăţeni care doresc să facă propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face în scris pe adresa mai sus menţionată sau direct la registratura primăriei.

  Ultima zi de depunerea propunerilor şi sugestiilor scrise este data de 23.03.2017, ora 12.00.

 

 PRIMAR,

Vasile Focşa