Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

Dezbatere publică

 

Astăzi 19 ianuarie 2018 Primaria comunei Mociu, județul Cluj a initiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile  art. 39 alin (3) din Legea  privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  privind Proiectul de buget al comunei Mociu în anul 2018.

Proiectul privind bugetul inițial de venituri și cheltuieli al comunei Mociu, județul Cluj poate fi vizualizat pe site-ul primăriei  http://primariamociu.ro/ secțiunea Consiliul local, documente Consiliul local, Proiecte  de hotărâri 2018, secțiunea dedicată transparenței decizionale sau poate fi consultat în cabinetul  secretarului comunei Mociu.

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea  privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere în perioada 20 ianuarie – 4 februarie 2018 la adresa de email: office@primariamociu.ro sau pot înregistra adrese scrise la registratura  Primăriei comunei Mociu, judetul Cluj.